Peta Tematik | Hari Guru

Jumlah Guru di Indonesia

Jumlah guru di Indonesia berdasarkan statistik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk tahun ajaran 2019/2020 mencapai 2.698.103 orang.

Sebutan pahlawan tanpa tanda jasa kerap disematkan kepada para tenaga pengajar. Guru berperan sebagai pendidik dalam proses belajar [...]