Poster

Pasukan Pembela Tanah Air

Pasukan Pembela Tanah Air (PETA) bentukan Jepang yang semula untuk memperkuat perang Asia Timur Raya, pada akhirnya memberontak demi kemerdekaan Indonesia.

Pembela Tanah Air (PETA) adalah tentara sukarelawan yang dibentuk oleh Jepang pada masa pendudukannya di Indonesia (periode 1942 [...]