Tagar: nampo senryochi gunsei jisshi ni kansuru riku-kaigun chou kyotei