Tagar: Ing ngarsa sung tuladha ing madya mangun karsa tut wuri handayani